(BĐT) -  Alice Walton, người thừa kế đế chế bán lẻ Walmart là nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm thứ 7 liên tiếp với khối tài sản 68,1 tỷ USD. 
10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 1

Alice Walton (72 tuổi)

Tài sản: 68,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 2

MacKenzie Scott (51 tuổi)

Tài sản: 56,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 3

Julia Koch (59 tuổi)

Tài sản: 52,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Koch Industries

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 4

Jacqueline Mars (82 tuổi)

Tài sản: 31,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kẹo, thức ăn cho thú cưng

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 5

Miriam Adelson (76 tuổi)

Tài sản: 29,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Casino

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 6

Abigail Johnson (59 tuổi)

Tài sản: 26,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Quản lý tiền

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 7

Laurene Powell Jobs (57 tuổi)

Tài sản: 16,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Apple, Disney

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 8

Diane Hendricks (11,7 tuổi)

Tài sản: 11,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Tấm lợp mái nhà

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 9

Ann Walton Kroenke (72 tuổi)

Tài sản: 9,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart

10 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ảnh 10

Blair Parry-Okeden (71 tuổi)

Tài sản: 8,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Truyền thông, xe hơi