(BĐT) - Tại báo cáo về tình hình kiểm soát thanh toán vốn ngân sách nhà nước (NSNN) vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) công bố, ước đến ngày 30/11/2018, vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN là hơn 243.519 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch.
11 tháng, KBNN giải ngân hơn 243,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, nguồn vốn Chính phủ giao giải ngân 241.358,1 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch, nguồn thu để lại giải ngân là 2.161,5 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Trong nguồn vốn Chính phủ giao giải ngân, vốn xây dựng cơ bản giải ngân 198.211,3 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 14.616,8 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 28.530 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán ước khoảng 58,9 tỷ đồng.

Báo cáo này cho biết, dự toán chi thường xuyên năm 2018 của NSNN qua KBNN đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 976.515 tỷ đồng; ước tính thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11/2018 được 747.531 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán chi thường xuyên.