(BĐT) -  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 5/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.600 tỷ đồng.
2.600 tỷ đồng tăng cường kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình

Dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia có tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó, Hợp phần 1 Tăng cường khả năng kết nối TP. Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia thông qua nâng cấp tuyến Quốc lộ 6 từ đoạn (Km64+500) đến nút giao đường Chi Lăng (Km73+500) có chiều dài khoảng 9,0 km; Hợp phần 2 Tăng cường khả năng chống lũ kết hợp phát triển hạ tầng đô thị TP. Hòa Bình, gồm 4 hạng mục: kè suối Chăm, Mát kết hợp xây dựng đường giao thông đỉnh kè; nâng cấp, cải tạo kè Đà Giang đoạn từ hạ lưu cầu Trắng đến đầu kè Đà Giang; làm mới 300m kè khu vực nút giao cầu Trắng; xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài nối với Quốc lộ 6.

Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng tính kết nối giữa TP. Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia. Đồng thời, giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm TP. Hòa Bình, tạo cảnh quan đô thị trên trục đường chính vào thành phố khang trang, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự kiến tổng vốn thực hiện Dự án là 2.600 tỷ đồng (tương đương tương đương 112,6 triệu USD), gồm vốn vay ODA của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc là 1.550 tỷ đồng (tương đương 67,1 triệu USD); vốn đối ứng trong nước 1.050 tỷ đồng (tương đương 45,5 triệu USD). Phân kỳ sử dụng vốn giai đoạn 2021 - 2025 là 2.394 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 206 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án là 6 năm kể từ ngày Hiệp định vay có hiệu lực.

Theo đó, giao UBND tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo hoàn thành Dự án đúng thời hạn; bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng tiến độ dự án. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đàm phán Hiệp định vay theo đúng quy định.