Thành phố Hà Nội đang kêu gọi dự án đầu tư xây dựng năm bãi đỗ xe mới có quy mô lớn, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông của Thủ đô./.
3.000 tỷ đồng xây dựng năm bãi đỗ xe ở Hà Nội
Theo Vietnam+