(BĐT) - Thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.
3 tháng, thu 2.165 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm, nhiều đơn vị tiếp tục triển khai xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định. Ảnh: NC st

Về cổ phần hóa, theo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai công tác để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định.

Trong đó, ngày 8/2/2021, EVENGENCO2 đã phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ EVENGENCO2.

Số cổ phần đưa ra đấu giá là 580.120.840 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), giá khởi điểm 24.520 đồng/cổ phần. Số cổ phần bán được là 262.500 cổ phần (tương đương 0.045% tổng số cổ phần bán ra), trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua 210.500 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 6,4 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 580/CPVP-ĐMDN gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong tháng 3, thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long và Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì với tổng giá trị là 44,4 tỷ đồng, thu về 60,4 tỷ đồng.

Tổng công ty Thái Sơn thực hiện thoái vốn tại 1 doanh nghiệp trực thuộc (Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Map Thái Sơn) với giá trị là 560 triệu đồng, thu về 560 triệu đồng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.