(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức đối tác công tư (PPP).
5.822 tỷ đồng đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức PPP

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Công ty CP Tập đoàn T&T là nhà đầu tư lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Ảnh minh họa: Internet.

Đây là dự án thuộc nhóm A, do Công ty CP Tập đoàn T&T là nhà đầu tư lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Địa điểm thực hiện Dự án tại các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư dự kiến là 5.822,9 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1, tổng mức đầu tư là 2.913,6 tỷ đồng; bao gồm vốn do nhà đầu tư huy động là 2.680,5 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 380 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 2.300,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 233,103 tỷ đồng. Giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.909,3 tỷ đồng, bao gồm vốn nhà đầu tư là 2.829,6 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 1.080,1 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 1.749,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 79,7 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 265,372 ha; trong đó, diện tích đất dùng chung là 177,642 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng là 87,73 ha.

Về quy mô, Dự án đầu tư theo cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II với công suất theo quy hoạch 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C hoặc tương đương với tổng số 5 vị trí đỗ tàu bay (có khả năng đỗ tàu bay code E).

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ tiến hành xây dựng các công trình cơ bản của Cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp II theo quy hoạch và đạt công suất theo dự báo khai thác khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Giai đoạn 2, đầu tư hạ tầng khu phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không năm 2029; mở rộng nhà ga hành khách năm 2047 đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách; mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khai thác khoảng 13.700 tấn/năm, đợt 2 năm 2059 với công suất khai thác khoảng 25.500 tấn/năm. Đồng thời, xây dựng các văn phòng cơ quan nhà nước và các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không phù hợp với quy hoạch. Đối với khu đất quân sự (51,2 ha) sẽ đầu tư khi quân đội có nhu cầu.

Thời gian thực hiện Dự án là 50 năm, trong đó, giai đoạn chuẩn bị Dự án và đầu tư xây dựng khoảng 22 tháng, bắt đầu từ 2021 - 2024 . Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn Dự án là 47 năm 4 tháng.