(BĐT) -  8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 10,9 tỷ USD. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 22,6 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,6 tỷ USD.
8 tháng 2020, khu vực FDI xuất siêu gần 22,6 tỷ USD

Ảnh Internet

Đây là số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trong Báo cáo nhanh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) và đầu tư ra nước ngoài tháng 8 tháng năm 2020.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục giảm trong kỳ. Cụ thể, xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 113,3 tỷ USD, bằng 95,5% so với cùng kỳ 2019, chiếm 65,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 112,2 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 8 tháng năm 2020.

Về nhập khẩu, nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 90,8 tỷ USD, bằng 94,7% so cùng kỳ năm 2019 và chiếm 55,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm 2019, song tính chung trong 8 tháng năm 2020, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu gần 22,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 21,4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 11,6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 10,9 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, kết quả này tốt hơn nhiều quốc gia khác trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường đang tác động vô cùng nặng nề đối với các nền kinh tế trên thế giới.

Tại Việt Nam, việc tái bùng phát Covid-19 trong thời gian qua đã có những tác động, ảnh hưởng nhất định tới doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ĐTNN nói riêng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, thêm nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn.