(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua vật tư, hóa chất y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với tổng giá dự toán 191,152 tỷ đồng.
Bắc Giang đấu thầu 2 gói thầu vật tư y tế hơn 191 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang sẽ đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 2 gói thầu gồm Gói thầu số 01 Mua vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (giá gói thầu 142,664 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Mua hoá chất y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (giá gói thầu 48,488 tỷ đồng).