(BĐT) - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (bên mời thầu) cho biết, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư số 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam với tổng chi phí thực hiện dự kiến 143,179 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 5 năm, trong đó thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 30 tháng.
Bắc Giang sắp đấu thầu Dự án Khu dân cư số 3 tại huyện Lục Nam

Dự án Khu dân cư số 3, huyện Lục Nam với tổng chi phí thực hiện dự kiến 143,179 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 100,199 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 42,98 tỷ đồng; sơ bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước là 48,66 tỷ đồng.