(BĐT) - UBND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng 3 dự án khu nhà ở trên địa bàn xã Việt Đoàn. Giá khởi điểm của 3 tài sản đấu giá là hơn 450 tỷ đồng; chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xây thô và hoàn thiện mặt ngoài là gần 950 tỷ đồng. UBND huyện Tiên Du vừa phát hành thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án nêu trên.
Bắc Ninh tìm đơn vị tổ chức đấu giá đất 3 dự án

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 dự án khu nhà ở tại xã Việt Hoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là hơn 450 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Theo đó, 3 tài sản là quyền sử dụng đất của 3 dự án khu nhà ở trên địa bàn xã Việt Hoàn đang được tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá, gồm: Quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã Việt Đoàn; Quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở xóm 3 - thôn Đông Sơn; Quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở thôn Đông Sơn.

Cụ thể, Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã Việt Đoàn có tổng diện tích khu đất 90.190,3 m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 32.938,1 m2), vị trí ven đường Tỉnh lộ 287, đoạn từ Tỉnh lộ 276 đến Quốc lộ 38. Khu đất bán đấu giá được phân chia thành 353 lô đất ở; diện tích đất không bán đấu giá là các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án này là 206,098 tỷ đồng. Được biết, chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xây thô và hoàn thiện mặt ngoài chưa quy về hiện tại của Dự án là 349,106 tỷ đồng.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở xóm 3 – thôn Đông Sơn có tổng diện tích khu đất 23.402,6 m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 8.842,7 m2). Khu đất bán đấu giá của Dự án được phân chia thành 82 lô đất ở; diện tích đất không bán đấu giá là các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm bán đấu giá là 28,287 tỷ đồng. Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xây thô và hoàn thiện mặt ngoài chưa quy về hiện tại của dự án này là 89,950 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở thôn Đông Sơn là tài sản thứ 3 được bán đấu giá trong thời gian tới, có vị trí ven đường Tỉnh lộ 287, đoạn từ Tỉnh lộ 276 đến Quốc lộ 38. Tổng diện tích khu đất thực hiện Dự án là 99.701,4 m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 38.911,9 m2). Phần diện tích đất ở để đấu giá được phân chia thành 365 lô đất ở, còn lại là các công trình hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm bán đấu giá là 215,978 tỷ đồng. Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xây thô và hoàn thiện mặt ngoài chưa quy về hiện tại của Dự án là 505,005 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo thông tin từ UBND huyện Tiên Du, các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Ngoài ra, UBND huyện Tiên Du cũng đưa ra các tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án này.

Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá trở lên cùng nộp hồ sơ đăng ký, UBND huyện Tiên Du sẽ căn cứ vào tiêu chí và thang bảng điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá có điểm cao nhất.

Theo đó, thang điểm chấm lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá là thang điểm 100. Trong đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất tối đa 30 điểm; phương án đấu giá khả thi tối đa 20 điểm; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản tối đa 30 điểm; xây dựng mức thù lao đấu giá tài sản hợp lý tối đa 10 điểm; hiệu quả đấu giá tối đa 10 điểm.

Thời hạn để các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là hết ngày 28/1/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du, thị trấn Lim.