(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 106,443 tỷ đồng.
Bán đấu giá tài sản của Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai (Ảnh website Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai)

Theo tổ chức đấu giá tài sản, tài sản bán đấu giá của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV - Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai gồm các loại tài sản: Tài sản cố định; Tài sản dài hạn khác (công cụ dụng cụ đang dùng); Hàng tồn kho; Tài sản ngắn hạn khác; Giá trị lợi thế quyền thuê đất và cơ sở hạ tầng (không bao gồm các khoản phải thu, tài sản là tiền và các khoản tương đương tiền, nợ phải trả).

Tài sản bán đấu giá hiện đang đặt tại Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai, địa chỉ Lô f5, Khu công nghiệp Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15 tỷ đồng để tham gia đấu giá. Khách hàng được xem tài sản bán đấu giá trong 2 ngày 22/7 và 23/7/2021 tại Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Khách hàng nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính các ngày làm việc, kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 26/7/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến cuộc đấu giá được công bố giá trả giá vào ngày 29/7/2021.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tổ chức đấu giá tài sản yêu cầu, khách hàng quan tâm đến tài sản cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng trước khi di chuyển đến tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục tham gia đấu giá.