Mời bạn mua, đọc và trải nghiệm
"Báo in phiên bản điện tử"
của Báo Đấu thầu:

Công nghệ hiện đại, đọc bản điện tử sống động như báo giấy

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, vượt trội về tính nhanh nhạy, tính tương tác và không gian không giới hạn định: Nội dung tin, bài và thông báo mời thầu trong nước và quốc tế Các thông tin đấu giá, thanh lý tài sản rộng khắp trên các lĩnh vực

Dễ dàng lật, giở, tìm kiếm thông tin mà không gặp trở ngại

Tiết kiệm, hiệu quả về tài chính