(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư vừa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, trong quý IV/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định sẽ tiến hành chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01).
Bình Định: Chỉ định nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.700 tỷ đồng

Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc sẽ có vị trí tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Lý do áp dụng chỉ định là vì chỉ có 1 nhà đầu tư (Liên danh Công ty TNHH Phú Hiệp - Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng) trúng sơ tuyển. Trước đó, Dự án có 2 nhà đầu tư quan tâm và mua hồ sơ mời sơ tuyển, nhưng chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

Dự án có tổng chi phí thực hiện là hơn 1.777 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện Dự án là 1.249 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) là 528,32 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại khu vực Chợ Góc, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn trên diện tích 62 ha. Thời gian dự kiến hoàn thành Dự án là năm 2024.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng).