(BĐT) - Bệnh viện An Bình (TP.HCM) vừa tiến hành mời thầu 3 gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện.

Trong đó, Gói thầu Thuốc Generic có giá 199,62 tỷ đồng; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá là 39,249 tỷ đồng; Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có giá 13,311 tỷ đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là trước 9 giờ 00 ngày 25/4/2022.

Dự toán Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện có tổng dự toán là 254,932 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; nguồn thu hợp pháp.

Ngoại trừ 3 gói thầu nêu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua mạng, Dự toán còn có 1 gói thầu thực hiện hiện theo hình thức mua sắm trực tiếp - Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (2,75 tỷ đồng).