(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa điều chỉnh tên gọi, quy mô diện tích sử dụng đất và tiến độ thực hiện Dự án Tổ hợp Đại học FPT và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ do Công ty CP FPT đầu tư.
Cần Thơ điều chỉnh quy mô dự án hơn 1.100 tỷ của Công ty CP FPT

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Dự án sẽ có tên gọi mới là Tổ hợp Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ. Diện tích và quy mô sử dụng đất của Dự án là 17,402 ha, trong đó, diện tích đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ khoảng 5,175 ha, diện tích đất xây dựng Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ khoảng 12,227 ha.

Dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (2017 - 2019) là 201,443 tỷ đồng, giai đoạn 2 (2019 - 2021) là 304,15 tỷ đồng và giai đoạn 3 (2022 - 2025) là 664,407 tỷ đồng.

UBND TP. Cần Thơ nêu rõ, nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai Dự án cụ thể gửi cho Tỉnh để theo dõi, giám sát. Trường hợp nhà đầu tư triển khai Dự án không đúng theo tiến độ, UBND Thành phố sẽ thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, mọi thiệt hại nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm.