Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Thành viên HĐQT CTCP Cao Su Đà Nẵng (mã DRC) cho biết, lợi nhuận sau thuế của DRC năm 2018 ước đạt hơn 150 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra là 205,6 tỷ đồng (kế hoạch doanh thu là 4.592 tỷ đồng). 
Cao Su Đà Nẵng (DRC) đặt mục tiêu lãi 29,5 tỷ đồng trong quý I/2019

Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm qua, song HĐQT DRC vừa thông qua một số chỉ tiêu chính trong quý I/2019 với doanh thu tiêu thụ 875 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 29,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,3% và 13,9% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, HĐQT DRC còn thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

Cũng theo ông Sơn, HĐQT Công ty đang chốt phương án kinh doanh năm 2019 trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt để sớm công bố ra thị trường. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng so với năm 2018 đã được đặt ra.

Theo ĐTCK