(BĐT) - Vào ngày 7/4 tới, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần sở hữu tại Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO. Số lượng cổ phần đấu giá là 15,7 triệu cổ phần, chiếm 49,06% vốn điều lệ của Công ty. Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
Cao su Đồng Nai dự thu 157 tỷ từ thoái vốn Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO có vốn điều lệ 320 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sợi nhân tạo cung cấp cho ngành dệt may, da giày, y tế… và sản xuất các sản phẩm khác từ cao su.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 54,2 tỷ đồng. Do thua lỗ nhiều năm, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020 của Công ty ở mức 320 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu còn chưa đến 1 tỷ đồng.