(BĐT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5.2 Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Chỉ định nhà thầu lập thiết kế và dự toán ga hành khách sân bay Long Thành

Phối cảnh bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Theo đó, Liên danh Heerim Architects & Planners Co., Ltd - Arup Singapore Pte., Ltd - Aureon Singapore Pte., Ltd - ADP Ingénierie S.A được chỉ định thực hiện Gói thầu.

Gói thầu được phê duyệt với giá dự toán là 18.121.000 USD (tương đương khoảng 419,6 tỷ đồng). Liên danh nêu trên được chỉ định thực hiện Gói thầu với giá trúng thầu 17.240.000 USD.

Nhà thầu Heerim Architects & Planners là tác giả của phương án kiến trúc trúng tuyển, đơn vị thực hiện thiết kế cơ sở nhà ga hành khách trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.