(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động 800 tỷ đồng.
CII muốn huy động 800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất dự kiến 11%/năm, lãi suất thanh toán 6 tháng một lần, thời gian phát hành dự kiến là quý III/2020.

Từ đầu năm đến nay, CII liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn với tổng giá trị 2.520 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Qua đó, doanh nghiệp đã huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm. Năm nay CII cũng có phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu có giá trị 1.194 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.