(BĐT) - Công ty CP CNG Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình kinh doanh quý II/2019 với kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 573,05 tỷ đồng và 35,89 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 27,5% và 9,7% so với quý II/2018.
CNG Việt Nam: lãi trước thuế 6 tháng đạt 53 tỷ đồng, giảm 5%

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu Công ty đạt 1.040 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 53 tỷ đồng, giảm 5%.

6 tháng cuối năm 2019, CNG Việt Nam đề ra mục tiêu đạt hơn 878 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lãi trước thuế. Cả năm 2019, CNG Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 105,5 tỷ đồng.