(BĐT) - Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (bên mời thầu - BMT) thuộc Sở Xây dựng Hà Nội vừa lựa chọn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trúng cùng lúc 2 gói thầu với tổng giá trúng thầu hơn 100 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn của Sở Xây dựng Hà Nội

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói thầu số 2 Quản lý, vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải Trúc Bạch có giá gói thầu là 49,227 tỷ đồng, giá trúng thầu là 48,701 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1%. Gói thầu số 4 Quản lý, vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải Kim Liên có giá gói thầu là 60,896 tỷ đồng, giá trúng thầu là 60,243 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1%. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 54 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

2 gói thầu này đều được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty CP Công nghệ và Tư vấn AnCo, Công ty CP BaTeCo Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Tại mỗi gói thầu, Công ty CP Công nghệ và Tư vấn AnCo, Công ty CP BaTeCo Việt Nam đều bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật với lý do loại gần như giống nhau.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được công bố trúng 5 gói thầu (tất cả được đấu thầu rộng rãi), trong đó có 3 gói thầu do BMT nêu trên mời thầu, Sở Xây dựng Hà Nội làm Chủ đầu tư. Ngoài 2 gói thầu vừa trúng, tháng 12/2017, tại BMT này, Công ty trúng Gói thầu số 04 Cung cấp dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước tại các thị trấn thuộc các huyện, các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, cao tốc - Thành phố Hà Nội, với giá trúng thầu hơn 72 tỷ đồng.