(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group dự kiến sẽ bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 385D đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM với giá khởi điểm 52,8 tỷ đồng vào ngày 9/8/2021.

Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group vừa có thông báo bán đấu giá đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BN 077166, số vào sổ cấp GCN: CH 00097 do UBND Quận 1 cấp ngày 28/3/2013, cập nhật ngày 8/5/2018. Thửa đất này trên thực tế là địa chỉ số 385D đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

Diện tích thửa đất bán đấu giá rộng 185m2, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Trên diện tích đất này là công trình xây dựng 94,9 m2, 2 tầng và thượng; tổng diện tích sử dụng là 245 m2.

Bên có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP. Thủ Đức.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 52,8 tỷ đồng. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chi trả.

Khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 2,64 tỷ đồng. Khách hàng được xem tài sản trong các ngày 4 - 6/8/2021.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, thời gian tổ chức là ngày 9/8/2021.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá có thể bị thay đổi trong trường hợp bất khả kháng. Việc thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá sẽ được tổ chức đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản tới khách hàng tham gia đấu giá.