(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vừa mở thầu qua mạng Gói thầu Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành. Đáng chú ý, Gói thầu có quy mô hơn 100 tỷ đồng, nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự.
Đấu thầu qua mạng tại Ban QLDA huyện Chơn Thành (Bình Phước): 81,8% gói thầu chỉ 1 nhà thầu tham dự

Gói thầu Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) có giá gần 103 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Công ty TNHH Nhật Tân - Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn.

Để đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu tham dự phải có doanh thu xây dựng hàng năm trong 3 năm gần đây tối thiểu là 154,323 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính sẵn có để thực hiện Gói thầu là 30,864 tỷ đồng. Số lượng hợp đồng tương tự cần có là 1 hợp đồng trị giá 72,02 tỷ đồng, nếu nhiều hơn thì ít nhất phải có 1 hợp đồng 72,02 tỷ đồng. Gói thầu có giá là 102,882 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Tỉnh và ngân sách Huyện.

Tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự cũng xảy ra khá phổ biến tại bên mời thầu này. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 2019 đến nay, Ban QLDA huyện Chơn Thành tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng 22 gói thầu, trong đó 18 gói chỉ có 1 nhà thầu tham dự (chiếm 81,8%), 4 gói thầu còn lại có 2 nhà thầu trở lên tham dự.

Đối với những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, một số nhà thầu xuất hiện nhiều lần và được chọn trúng thầu như: Nhật Tân (tham dự 2 gói thầu), Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Thuận Lợi (tham dự 2 gói thầu), Công ty CP Bê tông nhựa Bình Phước (tham dự 2 gói thầu), Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Gia Khang (tham dự 2 gói thầu)...

Trong 4 gói thầu có 2 nhà thầu tham dự trở lên, Gói thầu XL Nâng cấp đường Minh Hưng - Minh Thạnh đã hoàn thành đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Mặc dù có 2 nhà thầu tham dự, nhưng 1 nhà thầu đã không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật (Liên danh Công ty TNHH Trường Toản - Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú), nhà thầu Nhật Tân được đánh giá tiếp về đề xuất tài chính với giá dự thầu là 54,727 tỷ đồng. Như vậy, Nhà thầu Nhật Tân đang có cơ hội lớn để trúng gói thầu này và gói thầu xây lắp vừa mở thầu nêu trên, bởi không có đối thủ cạnh tranh.