Quý IV/2016 sẽ chọn nhà thầu cho 5 gói thầu bảo trì đường bộ

(BĐT) - Trong quý IV/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ. Trong đó có 1 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu tư vấn giám sát thi công.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu XL14: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quốc lộ 10 thuộc tỉnh Thanh Hóa lựa chọn nhà thầu là theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là trong vòng 15 tháng.

Các gói thầu tư vấn giám sát thi công gồm Gói thầu GS14: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL14; Gói thầu GS15: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL15; Gói thầu GS16: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL16 và gói thầu XL17; Gói thầu GS17: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL18 và gói thầu XL19.

Cả 4 gói thầu này (Gói thầu GS15, Gói thầu GS14, Gói thầu GS16, Gói thầu GS17) đều áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện theo tiến độ thi công công trình.

Theo Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Dự án thành phần 2 nêu trên có tổng mức đầu tư 517,229 tỷ đồng; sử dụng nguồn vốn từ  Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.               

Trần Nam

Tin cùng chuyên mục