Sắp mở 4 gói thầu thuốc generic với tổng giá gói thầu khoảng 13.600 tỷ đồng

(BĐT) - Theo kế hoạch, vào ngày 23/10, tại Hà Nội, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia sẽ tổ chức mở thầu 4 gói thầu cung cấp thuốc generic thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung (ĐTTT) cấp quốc gia. Tổng giá gói thầu là khoảng 13.600 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

4 gói thầu này gồm có: Gói thầu số 1 Cung cấp biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc; Gói thầu số 2 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Bắc; Gói thầu số 3 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên; Gói thầu số 4 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Nam.

Năm 2017, có 5 hoạt chất (22 mặt hàng thuốc đã được đấu thầu thành công, bao gồm 5 thuốc biệt dược và 17 thuốc generic) được tổ chức đấu thầu với tổng giá trúng thầu là 2.269 tỷ đồng, giảm được hơn 477 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 17% so với kế hoạch.     

Trần Nam

Tin cùng chuyên mục