Than Hạ Long bỏ điều kiện gây khó, tăng cạnh tranh cho gói thầu mua thiết bị vận tải

(BĐT) - Ngay sau phản ánh của Báo Đấu thầu, Công ty Than Hạ Long - TKV đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, nhanh chóng sửa đổi HSMT để tăng tính cạnh tranh cho Gói thầu số 59 Cung cấp thiết bị vận tải các lò chợ khu Khe Chàm I thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

HSMT Gói thầu số 59 Cung cấp thiết bị vận tải các lò chợ khu Khe Chàm I thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV do Công ty Than Hạ Long - TKV là chủ đầu tư đã đưa quy định để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu là: Nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính từ năm 2015 đến năm 2017 (đã được kiểm toán) để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu phải dương, năm sau lớn hơn năm trước (giá trị tài sản ròng = tổng tài sản – tổng nợ).

Tiếp thu phản ánh của Báo Đấu thầu và kiến nghị của nhà thầu, ngay trong ngày 3/8/2018, Chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của HSMT Gói thầu số 59. Cụ thể, sửa đổi tiêu chí đánh giá năng lực tài chính nêu trên thành “Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương”. Đồng thời gia hạn thời điểm đóng thầu từ 9 giờ ngày 6/8/2018 thành 9 giờ ngày 16/8/2018.

Đây là lần thứ hai Công ty Than Hạ Long gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu số 59. Lần gia hạn đầu đã lùi thời điểm đóng thầu từ 9 giờ ngày 30/7/2018 đến 9 giờ ngày 6/8/2018 vì chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT, gia hạn để thu hút thêm nhà thầu tham gia.

Việt Thắng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục