Quý II/2018: Thừa Thiên Huế đấu thầu Dự án Khu dân cư xen ghép

(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư xen ghép tại lô LK12 và LK13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, tổng chi phí thực hiện là 99,395 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 5,875 tỷ đồng.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) cho biết, trong quý II/2018, Thừa Thiên Huế sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 48 tháng.

Về cơ chế tài chính, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Dự án sẽ áp dụng cơ chế tài chính như đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó giá trị, cách thức nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai (theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng).

Khánh Ngọc

Tin cùng chuyên mục