(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, đến ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 188 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 173,5 tỷ USD.
Đến 15/9, cả nước xuất siêu 14,5 tỷ USD

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, nửa đầu tháng 9 kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên 12,6 tỷ USD. Trong đó, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên; dẫn đầu là điện thoại và linh kiện với kim ngạch gần 2,33 tỷ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm lên 33,9 tỷ USD, là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 9, kim ngạch nhập khẩu gần 11,7 tỷ USD. Đáng chú ý, riêng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 3 tỷ USD và đưa tổng kim ngạch từ đầu năm lên tới hơn 41,8 tỷ USD, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Như vậy, từ đầu năm đến 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 361,5 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục ghi nhận con số xuất siêu kỷ lục 14,5 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD so với thời điểm kết thúc tháng 8.