(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến đến ngày 31/8/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua kho bạc thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 210.488 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc.
Đến 31/8, ước giải ngân gần 210,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Được biết, số vốn kế hoạch giao năm 2020 là 451.432,89 tỷ đồng. Số vốn giải ngân này không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội và phần vốn điều lệ cấp qua Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng (Bộ Tài chính); vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương cho Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, với tổng số là 26.027,4 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2019, số vốn giải ngân đã tăng 54.305,27 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,3% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN.

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân là 197.152,21 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN. Trong đó, vốn trong nước giải ngân là 184.647,83 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn là 12.504,38 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch Thủ tướng giao.

Tính đến 31/8, số vốn đầu tư giải ngân qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 30.370,27 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020.