(BĐT) - Trong ngày 2/7/2019, trên phạm vi cả nước có 740 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 19 Thi công nâng cấp hệ thống kênh trục: tổng chiều dài các tuyến kênh 36,12 km, với giá gói thầu là 27.339.770.653 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống kênh trục và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 1 Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp toàn trạm thuộc Dự án Cải tạo trạm biến áp 110kV Hỏa Xa, với giá gói thầu là 160.783.717.879 đồng.

Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp thuốc generic gồm 496 danh mục; Gói thầu số 2 Cung cấp thuốc thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 214 danh mục, với giá gói thầu lần lượt là 100.097.954.011 đồng và 47.055.850.435 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 2 năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154.373.581.930 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Toàn bộ phần xây lắp hạng mục cầu và đường dẫn đầu cầu (giai đoạn I của dự án), với giá gói thầu là 62.610.391.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao Quốc lộ 1A với Đường tỉnh 287 tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110.941.242.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Phả Lại - Bắc Ninh và Phả Lại - Hiệp Hòa. Cụ thể: Gói thầu số 1 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện, với giá gói thầu là 120.466.580.000 đồng; Gói thầu số 2 Cung cấp, vận chuyển cách điện và phụ kiện, cáp quang và phụ kiện, với giá gói thầu là 12.490.710.000 đồng; Gói thầu số 3 Xây lắp, với giá gói thầu là 13.602.380.000 đồng.