(BĐT) - Trong ngày 3/6/2019, trên phạm vi cả nước có 686 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt 116.745.105.444 đồng và 106.216.608.280 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2019 của Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Tổng mức đầu tư của Dự án là 222.961.713.724 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 34,679 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Giảng đường đa năng tại Cơ sở II, Trường Đại học Giao thông vận tải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42.094.673.000 đồng.

Trung tâm Y tế Quận 6 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vắc xin năm 2019, với giá gói thầu hơn 27,591 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vắc xin năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27.591.073.100 đồng.

Ban Quản lý dự án VNPT Vinaphone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ giải đáp khách hàng di động qua tổng đài thoại, với giá gói thầu hơn 217,925 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê dịch vụ giải đáp khách hàng di động qua tổng đài thoại năm 2019 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 217.925.257.000 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vắc xin cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm 2019, với giá gói thầu hơn 30,695 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vắc xin cho hoạt động tiêm ngừa dịch vụ năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.695.143.405 đồng.