(BĐT) - Trong ngày 8/7/2019, trên phạm vi cả nước có 733 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic năm 2019 cho Bệnh viện Gang Thép, với giá gói thầu hơn 33,050 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2019 cho Bệnh viện Gang Thép. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.054.068.070 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc theo tên generic, 05 nhóm, 327 mặt hàng, với giá gói thầu hơn 36,851 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Càng Long năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.895.228.930 đồng.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp và cung cấp, lắp đặt thiết bị; đào tạo chuyển giao công nghệ xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, Bá Thước, Nga Sơn, Cẩm Thủy, Đông Sơn, với giá gói thầu hơn 44,986 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Hợp phần 2 - Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61,96 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Ecopak sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hoàn thiện và cơ điện ngoài nhà cho 18 căn nhà phố Marina Arc, với giá gói thầu 70 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang (Ecopark). Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Bệnh viện Trưng Vương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm - sát khuẩn năm 2019, với giá gói thầu hơn 41,795 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 41.795.060.307 đồng.