(BĐT) - Trong ngày 08/8/2018, trên phạm vi cả nước có 536 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08/08

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp bích neo và đệm cập tàu phục vụ thi công các bến/cảng thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (trừ bến nhập thiết bị), với giá gói thầu là 18.383.882.084 đồng.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất, thăm dò địa chất, địa thủy văn, với giá gói thầu là 10.280.039.636 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc môi trường tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 494.881.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học và công nghệ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu chuẩn tia Gamma; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu chuẩn tia X, với giá gói thầu lần lượt là 20.693.000.000 đồng và 25.850.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng phòng chuẩn đo lường cấp 2 của Trung tâm Hạt nhân tại TP.HCM.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức. Cụ thể: Gói thầu Thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa Đ.21 - đoạn Km 0+000 - Km1+013,5 (Đ.04 - Đ.12), với giá gói thầu là 15.797.495.042 đồng; Gói thầu Thi công mặt đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa Đ.02A - đoạn Km2+883,51 - Km4+202,51 (Đ.21 - Đ.29), với giá gói thầu là 24.750.000.000 đồng...

Học viện Tài chính sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống màn hình hội trường 700 và hệ thống camera giám sát - Học viện Tài chính, với giá gói thầu là 14.213.283.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện.