(BĐT) - Trong ngày 1/7/2021, trên phạm vi cả nước có 781 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc), với giá gói thầu hơn 45,869 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.866.655.950 đồng.

Công ty CP Điện lực Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 79.2021 Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và thí nghiệm công trình đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu, với giá gói thầu hơn 78,841 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.622.730.000 đồng.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic (gồm 204 danh mục), với giá gói thầu hơn 71,474 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2021 (lần 8). Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.993.219.890 đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ quản trị hệ thống cho các ứng dụng dịch vụ dùng chung, với giá gói thầu hơn 44,016 tỷ đồng.

Cục Trang bị và kho vận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Kính hiển vi quang học xuyên thấu phát hiện dấu vết sinh học, với giá gói thầu là 37,8 tỷ đồng.