(BĐT) - Trong ngày 11/5/2022, trên phạm vi cả nước có 792 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (giai đoạn 1), với giá gói thầu hơn 327,474 tỷ đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Giàn tự nâng cho các giếng CT-201, CT-202, CT-211, CT-204 năm 2022 (ĐH DV-111/22-KB), với giá gói thầu hơn 221,918 tỷ đồng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng nhà ở học viên (Ký túc xá) - Học viện Chính trị khu vực I, với giá gói thầu hơn 153,606 tỷ đồng.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327/Quân khu 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng đường giao thông (cầu; đường; nền đường; đường tràn; cống thoát nước) thuộc Dự án Đường giao thông từ Sam Quang lên tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Mốc 1305, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3, với giá gói thầu hơn 67,835 tỷ đồng.

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị tin học và Gói thầu Thiết bị văn phòng thuộc Dự toán Mua sắm theo phương thức tập trung trong Công an nhân dân năm 2022, với giá gói thầu lần lượt là 128.168.800.000 đồng và 59.571.800.000 đồng.