(BĐT) - Trong ngày 11/8/2020, trên phạm vi cả nước có 740  kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm mở rộng dung lượng hệ thống vEPC, UDC và tính năng Calling RBT cho IMS, Local Read cho UDC/HLR của Ericsson, với giá gói thầu hơn 164,416 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng dung lượng mạng lõi di động giai đoạn 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 569.172.073.731 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5b4 Thiết bị khoa hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phòng mổ và hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner xoắn ốc), với giá gói thầu hơn 31,057 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Hóa (nay là thị xã Kiến Tường). Tổng mức đầu tư của Dự án là 561.184.064.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 537,752 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa Tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2021 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 537.752.120.977 đồng.

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Đại tu bơm nước làm mát chính Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021, với giá gói thầu hơn 55,958 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đại tu Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 316.676.913.720 đồng.

Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp thuốc generic, với giá gói thầu hơn 121,464 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 2 năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 184.167.141.452 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây lắp đường dây 110kV - Dự án Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Yên Hưng, với giá gói thầu hơn 76,989 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95.152.364.943 đồng.