(BĐT) - Trong ngày 12/8/2021, trên phạm vi cả nước có 725 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị ngành công nghệ chế tạo máy và công nghệ kỹ thuật cơ khí (TB02), Gói thầu Mua sắm thiết bị nghề nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học (TB04) và Gói thầu Mua sắm thiết bị nghề hàn, cắt gọt kim loại, cơ khí (TB01), với giá gói thầu lần lượt là 108.480.343.440 đồng, 85.769.223.064 đồng và 147.208.870.886 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.142.400.221.283 đồng.

Quản lý khu kinh tế Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp đoạn từ Km0+00 đến Km1+762, với giá gói thầu hơn 160,981 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 359.668.378.213 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thi công xây dựng và thiết bị hạng mục: san nền; giao thông; thoát nước mưa; thoát nước thải; hào kỹ thuật; cấp điện hạ thế - chiếu sáng; xây dựng đường dây 22KV; xây dựng trạm biến áp và di chuyển đường dây 22KV + đường dây 35KV, với giá gói thầu hơn 86,433 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Thái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 179,934 tỷ đồng.

UBND huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng công trình san lấp mặt bằng khu trung tâm huyện Duyên Hải (giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 40,94 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án San lấp mặt bằng khu trung tâm huyện Duyên Hải (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống HLR/HSS, với giá gói thầu hơn 61,661 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực hệ thống HLR/HSS. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69,74 tỷ đồng.