(BĐT) - Trong ngày 14/10/2019, trên phạm vi cả nước có 645 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 43,761 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.885.800.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng chở tiền, với giá gói thầu là 29,145 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm xe ô tô chuyên dùng chở tiền cho các đơn vị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.642.400.000 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC-DPL3-TN-G04 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 110kV và Gói thầu NPC-DPL3-TN-G05 Cung cấp vật tư thiết bị TBA 110kV và cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin Scada, với giá gói thầu lần lượt là 37.653.793.170 đồng và 32.643.490.260 đồng. Hai gói thầu này thuộc Tiểu dự án Nâng công suất trạm biến áp 110kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.562.391.000 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư thiết bị phủ sóng SFN tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Móng Cái, với giá gói thầu là 29.067.843.750 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mạng phủ sóng SFN Bắc Bộ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 24.574.244.625 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Hưng Hà thuộc Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27 tỷ đồng.