(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/8/2019, trên phạm vi cả nước có 804 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

UBND thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 49,191 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống thoát nước khu vực nội thị Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hào.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - 2020, với giá gói thầu hơn 328,798 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - 2020.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 1 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 301 danh mục) và Gói thầu 2 Thuốc generic (gồm 995 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 610.156.026.520 đồng và 1.516.207.981.510 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2019 của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lắp đặt điều hòa, với giá gói thầu hơn 43,133 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Hạ Long.

UBND huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 72,739 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học phổ thông Lê Lợi.