(BĐT) - Trong ngày 16/9/2020, trên phạm vi cả nước có 624 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 774,388 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 898.580.067.428 đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua hóa chất (153 phần) thuộc Dự toán Mua sắm hóa chất lần 5 năm 2020 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy, với giá gói thầu hơn 346,937 tỷ đồng.

UBND huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp, mỹ thuật, chi phí hạng mục chung tượng đài và phù điêu Xô Viết Nghệ Tĩnh, với giá gói thầu hơn 132,899 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 326.307.415.000 đồng.

Bệnh viện Quân y 121 Cục Hậu cần Quân khu 9 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 107,299 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 237.443.667.343 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 77,924 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 118 2020 HKVT-PT Mua sắm xe ô tô tải chuyên dụng, với giá gói thầu 14,716 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án 005-20-TĐ-RDP-QS. Tổng mức đầu tư của Dự án là 287.520.935.000 đồng.