(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/5/2019, trên phạm vi cả nước có 816 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Công ty CP Viễn thông FPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 26-2019-FTEL Mua sắm thiết bị hệ thống truyền dẫn DWDM, với giá gói thầu 90 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị hệ thống truyền dẫn DWDM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90 tỷ đồng.

Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 42.095.554.098 đồng và 177.675.580.624 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2018 - 2019 của Bệnh viện Nguyễn Trãi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 235.313.180.566 đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Dịch vụ dung dịch cho thi công giếng khoan thứ 2 (16-1/15-2X), Lô 16-1/15 trong năm 2019 (Đơn hàng DV-089/19-KB), với giá gói thầu hơn 31,807 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 31.807.192.761 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 94,727 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 286, đoạn Đông Yên - thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04 ÷ Km12+230) - Giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 258.353.592.000 đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và dây thông tin khu vực bên trong các tuyến đường Phan Đình Phùng - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi và Trường Sa, với giá gói thầu hơn 34,232 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và dây thông tin khu vực bên trong các tuyến đường Phan Đình Phùng - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi và Trường Sa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 74.454.504.835 đồng.