(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/8/2018, trên phạm vi cả nước có 649 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17-19/08

Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL.01 Thi công xây dựng đường đầu cầu phía Nghệ An, cầu dẫn (từ mố M1 đến trụ T9 và kết cấu phần trên nhịp N10) và cầu chính Extradoesd (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công phần cầu chính và đảm bảo an toàn giao thông hàng hải) và Gói thầu XL.02 Thi công xây dựng cầu dẫn (từ trụ T14 đến mố M2 và kết cấu phần trên nhịp N14) và đường đầu cầu phía Hà Tĩnh, với giá gói thầu lần lượt là 487.652.416.000 đồng và 348.807.058.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư là 950 tỷ đồng.

Công ty Thủy điện Ialy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp các bộ làm mát cho Công ty Thủy điện Ialy, với giá gói thầu 25.295.886.000 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty Thủy điện Ialy năm 2019 (đợt 3). Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.781.140.180 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thi công xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 52,924 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108.085.858.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 22 Đường thi công kết hợp quản lý, với giá gói thầu hơn 86,590 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 956.006.810.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất sinh hóa (gồm 654 danh mục) và Gói thầu Cung cấp hóa chất huyết học (213 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 40.845.962.182 đồng và 24.425.262.617 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, với tổng mức đầu tư là 93.201.627.413 đồng.