(BĐT) - Trong ngày 18/1/2021, trên phạm vi cả nước có 452 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2021.

Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia GĐ1 và Gói thầu số 9 San nền, với giá gói thầu lần lượt là 201.242.390.017 đồng và 267.323.099.236 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Gia gói 6. Tổng mức đầu tư của Dự án là 468.565.489.253 đồng.

Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công hạng mục đường giao thông, với giá gói thầu hơn 89,187 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tổng mức đầu tư của Dự án là 165.612.152.518 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 70,655 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Bình Hưng 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09-HT2 Cung cấp và xây dựng lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm bao gồm tính toán chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành và xử lý sự cố, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 69,774 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Hòa Thành 2 và đường dây đấu nối, tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 113.676.755.228 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Mua sắm máy biến áp phân phối cho khu vực 1; Gói thầu 02 Mua sắm máy biến áp phân phối cho khu vực 2 và Gói thầu 03 Mua sắm máy biến áp phân phối cho khu vực 3, với giá gói thầu lần lượt là 51.563.896.388 đồng, 52.412.638.661 đồng và 48.893.779.565 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm máy biến áp phục vụ công trình đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2021 và các công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020.