(BĐT) - Trong các ngày 18, 19 và 20/01/2019, trên phạm vi cả nước có 573 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18-20/01

Ảnh minh họa: Internet

Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019, với giá gói thầu hơn 50,041 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê thiết bị sàng để chế biến than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.041.010.400 đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2019 (gồm 483 mặt hàng chi tiết theo phụ lục đính kèm), với giá gói thầu hơn 111,269 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2019 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 111.269.800.038 đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất clinker - MVT số 020102.40002.1 (Than cám 4a.1), với giá gói thầu hơn 339 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất clinker. Tổng mức đầu tư của Dự án là 339.080.000.000 đồng.

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 28,024 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.922.219.000 đồng.

Viện Pasteur TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ năm 2019 gồm 27 danh mục, với giá gói thầu hơn 185,834 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ năm 2019 gồm 01 gói thầu với 27 danh mục hàng hóa bằng nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 185.834.254.500 đồng.