(BĐT) - Trong các ngày 2, 3 và 4/7/2021, trên phạm vi cả nước có 1.161 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021 và quý I/2022.

UBND xã Tri Phương (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây lắp + thiết bị liền xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu hơn 98,166 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ xã Tri Phương, huyện Tiên Du. Tổng mức đầu tư của Dự án là 189.229.314.000 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 78,812 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa). Tổng mức đầu tư của Dự án là 86,784 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 111 Mua sắm máy biến áp phụ tải tổn hao thấp các loại, với giá gói thầu hơn 14,902 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phục vụ các công trình đầu tư xây dựng năm 2021 đợt 2.

Công ty CP Cẩm Hà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư mới dây chuyền thiết bị, với giá gói thầu hơn 39,041 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55,154 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, với giá gói thầu hơn 38,653 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ khoán sản phẩm cho các MobiFone tỉnh trực thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 từ tháng 9/2021 đến hết tháng 12 năm 2022, với giá gói thầu hơn 26,193 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện trần - sàn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, với giá gói thầu là 29 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.