(BĐT) - Trong ngày 20/5/2019, trên phạm vi cả nước có 682 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thi công xây dựng (cả hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 89,651 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý cấp bách sạt lở nâng cấp tuyến đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt 33.057.452.230 đồng và 101.976.499.260 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc sử dụng năm 2018 - 2019 đối với các gói thầu riêng lẻ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 135.033.951.490 đồng.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In tem thuốc lá sản xuất trong nước, in mã vạch hai chiều năm 2019, với giá gói thầu là 81,180 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án In tem thuốc lá sản xuất trong nước, in mã vạch hai chiều năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81,180 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc tập trung cấp địa phương, với giá gói thầu là hơn 89,231 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuốc tập trung cấp địa phương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 89.420.578.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vỏ bao đựng xi măng, với giá gói thầu 156,684 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vỏ bao đựng xi măng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 156.684.000.000 đồng.