(BĐT) - Trong ngày 20/8/2018, trên phạm vi cả nước có 632 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/08

UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, đoạn từ Km2+700 - Km5+418,29m, với giá gói thầu là 123.480.440.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Km2+700 - Km5+418,29m. Tổng mức đầu tư của Dự án là 412.009.197.000 đồng.

Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt nội thất khách sạn, với giá gói thầu là 21.017.662.625 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Dộc Vang, xã Đường Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 812.523.657.000 đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (HH-EPC) Thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây lắp (EPC) thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4, với giá gói thầu là 832.744.829.655 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học (giai đoạn 2017 - 2020) trên địa bàn tỉnh Hà Giang (các hạng mục công trình trường lớp học mầm non, tiểu học loại nhà 1 tầng (nhóm I)). Cụ thể: Gói thầu số 09a Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Đồng Văn, với giá gói thầu là 18.521.649.028 đồng; Gói thấu 09b Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Đồng Văn, với giá gói thầu là 16.283.043.554 đồng; Gói thầu số 10b Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Mèo Vạc, với giá gói thầu là 17.442.298.906 đồng; Gói thầu số 11 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Vị Xuyên, với giá gói thầu là 18.942.857.898 đồng; Gói thầu số 12 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Bắc Quang + Quang Bình, với giá gói thầu là 18.168.837.040 đồng; Gói thầu số 14 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Xín Mần, với giá gói thầu là 17.218.119.251 đồng; Gói thầu số 14b Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Xín Mần, với giá gói thầu là 17.965.477.048 đồng; Gói thầu số 15 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Bắc Mê + Vị Xuyên, với giá gói thầu là 13.173.160.652 đồng; Gói thầu số 16 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Yên Minh, với giá gói thầu là 13.290.230.236 đồng; Gói thầu số 10a Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Mèo Vạc, với giá gói thầu là 18.538.222.959 đồng; Gói thầu số 13 Thi công xây dựng các điểm trường tại huyện Hoàng Su Phì + Đồng Văn, với giá gói thầu là 20.753.935.519 đồng.

Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ thuộc Dự án thành phần 3 Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ thuộc Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định, với giá gói thầu là 151.786.338.000 đồng.