(BĐT) - Trong ngày 20/11/2019, trên phạm vi cả nước có 744 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện An Dương, với giá gói thầu là 33.684.826.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ, với giá gói thầu là 20.780.571.645 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị thuộc Dự án Xây dựng 12 phòng học lầu, 6 phòng bộ môn, 6 phòng làm việc, hàng rào Trường THCS Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, với giá gói thầu là 17.881.710.000 đồng.

UBND TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây dựng đường, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, trồng cây xanh, với giá gói thầu là 177.586.762.426 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến Đường tỉnh 389, với giá gói thầu là 141.210.980.000 đồng.