(BĐT) - Trong ngày 20/7/2021, trên phạm vi cả nước có 780 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu PR-1.2 Xây dựng kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong Khu đô thị Đông Nam; xây dựng tuyến cống chung cấp 2 (đường thống nhất đến Võ Thị Sáu - Ngô Gia Tự - Hải Thượng Lãn Ông đến kênh Tấn Tài), với giá gói thầu hơn 113,227 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.962,367 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và triển khai 200 ATM loại đặt sảnh và Gói thầu Cung cấp và triển khai 200 CDM loại đặt sảnh, với giá gói thầu lần lượt là 132.177.430.000 đồng và 214.084.860.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang bị 400 máy ATM năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 347.522.474.250 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây lắp đường dây 110kV từ trạm biến áp (TBA) 220kV Than Uyên đến cột 04 Nậm Thi 2 - Than Uyên và Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV từ cột 04 Nậm Thi 2 - Than Uyên đến TBA 110kV Lào Cai, với giá gói thầu lần lượt là 74.847.559.454 đồng và 63.087.842.279 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo đường dây 110kV Lào Cai - Cốc Xan - Than Uyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 166.612.298.012 đồng.

UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nhà làm việc Thành ủy Việt Trì và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 70,785 tỷ đồng.

UBND thành phố Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL.ĐNTT2 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành (lý trình Km1 đến Km3), với giá gói thầu là 38,2 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - TP. Yên Bái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 718,835 tỷ đồng.