(BĐT) - Trong ngày 22/7/2021, trên phạm vi cả nước có 703 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao gồm 899 danh mục, với giá gói thầu hơn 273,315 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Xây dựng tuyến từ cầu Xóm Trường Điền đến cuối tuyến và các cầu Xóm Trường Điền, cầu Lẫm Thiết, cầu Hai Vũ, cầu Phước Điền và cầu Xóm Mới (bao gồm chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc và chi phí đảm bảo giao thông), với giá gói thầu hơn 40,949 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường và cầu Kinh Tư 2 - cầu Châu Điền về xã Long Điền Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 145.322.888.000 đồng.

Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị, với giá gói thầu hơn 35,690 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và cải tạo lưới điện tỉnh Bắc Giang bổ sung năm 2021 - Đợt 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.978.191.983 đồng.

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 2021 - 2022, với giá gói thầu hơn 36,508 tỷ đồng.

UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 150,122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 170 tỷ đồng.